Panduan Penggunaan SIMPELMAS untuk role Dosen

Terlampir adalah dokumen panduan penggunaan SIMPELMAS untuk role Dosen.